Schetsen in de Toekomst

Schetsers Ester van de Wiel (ontwerper publieke ruimte) en familie Verberne (agrariërs) hebben afgelopen maanden volgens de familie traditie een gemengd familiebedrijf voor 2020 ontwikkeld. Op basis van de toekomstplannen van de vier kinderen zijn toekomstscenario’s geschetst waar de grote, meer intensieve, schaal van de melkveehouderij van vader Peter  en oudste zoon Wils harmonieus samenwerkt met een diverse reeks van kleinschalige agrarische bedrijfstakken van de andere gezinsleden. Door het introduceren van onder andere een structurerende infrastructuur die zwaar en licht verkeer van elkaar scheidt, de zichtkoe, het mantelzorgbedrijf met 400 Freilandkippen voor de jongste zoon Piet in de vrijkomende varkenstallen, een wilgenakker voor regenwaterinfiltratie en het ontwikkelen van nieuwe serie bedrijfsspecifieke slaapwagens als gastenverblijven van de moeder Hanneke is een leesbaar erf ontstaan. Een blauwdruk dat een handvat biedt voor beslissingen die nu voor de toekomst genomen moeten worden.

Schetsen in  de Toekomst is onderdeel van FoodLabPeel, een gebiedsgericht kunstproject dat onderdeel uitmaakt van het Agri meets Design programma van 2015-2016. FoodLabPeel is een samenwerking tussen het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur en ZLTO, ondersteund door het Peelnetwerk, provincie Noord-Brabant en The Art of Impact. Tentoongesteld tijdens DDW 16