Het Nieuwe Bartholomeus

Club van Clubs, alibi’s voor sociaal contact. (deel 1, 2016)
We blijven langer thuis wonen, voor lichte hulpvragen moeten we zoveel mogelijk een beroep doen op ons sociale netwerk. Maar hoe zorg je ervoor dat je een netwerk opbouwt met mensen die je om hulp kunt vragen? Dat begint bij samen leuke dingen doen, zegt Ester van de Wiel. Een netwerk gebaseerd op gedeelde interesses en passies kan uitgroeien tot een hecht vangnet. Als ontwerper publieke ruimte vond zij ook een manier die netwerken – de zogenaamde ‘clubs’ – een plek te geven in de binnenstad.

Door de kwaliteiten van de hofjes en het routenetwerk dat ze verbindt in te zetten als basis voor een Club van Clubs ontstaat er een netwerk van ontmoetingsplaatsen voor bewoners met gedeelde interesses. Binnen deze netwerken ontstaat er een alibi voor een meer zachte zorg gerelateerde vraag.

In opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Aorta en Batholomeus gasthuis. I.s.m. Michou Nanon de Bruyn, Meintje Delisse, Wies Hameling en Willemieke van der Brink.

 

Het Elastische Perspectief (deel 2, 2017)
Dit onderzoek heeft als doel observaties en analyses uit het voorafgaande onderzoek dat gepubliceerd is onder de titel “het nieuwe Bartholomeus Gasthuis” verder te verdiepen door het daadwerkelijk in de praktijk te testen.

In november 2017 voerde we de derde fase van het ontwerpend onderzoek uit waarbij we de harde grenzen van het Bartholomeus Gasthuis voorzien van gradiënten; Geleidelijke overgangen die de fenomenen aan weerszijde van het spectrum overbruggen zodat er meer heterogene velden ontstaan. Geleidelijke overgangen tussen binnen en buiten, tussen harde en zachte zorg, tussen open en besloten, tussen openbaar en privé, tussen jong en oud, tussen actief en rustig, tussen uitbundig en ingetogen, tussen ik en de ander.

Tijdens de twee dagen durende testopstelling, benaderden wij de gekozen ruimtes binnen het Gasthuis niet vanuit hun toegewezen functie maar vanuit een mogelijk programma van activiteiten. Door diensten, handelingen, mensen, objecten en plekken in tijd te synchroniseren ontstaat er arrangementen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen die variëren van actieve zelfstandige stadsbewoners tot hulpbehoevende cliënten.

In opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Batholomeus Gasthuis. I.s.m. Michou Nanon de Bruyn en Meintje Delisse